O víně

slámová slámové kabinetní vína

Starodávný proces kvašení.

      .

odrůdová vína

      Hroznové víno znali naši předci již od pravěku. Archeologické nálezy nám potvrzují, že cílené kvašení vína bylo praktikováno již v době asi před 7000 lety v Mezopotámii, oblast dnešního Íránu. Již Římané pěstovali Tramín červený a Řekové pili víno s vodou při slavnostních příležitostech a společenských událostech.
      Pěstování a zpracování vína u nás je doloženo od 9. století n. l. z oblasti Velké Moravy. Ale Římská říše byla ve 2 století n. l. na jižní hranici Dunaje a je velmi pravděpodobné, že víno sem přivezli právě oni. Rozvoj vinařství u nás je spojován s císařem Karlem IV.
     

    Vína se zpracovávají různými technologiemi a způsoby, podle odrůdy a zamýšleného výsledku. Obecně se očistí zralé hrozny, které se vylisují. Z hroznové šťávy se pak v sudech při procesu kvašení stává víno.
     Ledové víno je typické tím, že se vyrábí z hroznů, které se česají zmrzlé. Tím se dosáhne toho, že se z hroznu vylisuje jen koncentrovaná šťáva, která obsahuje velmi nízký obsahem vody.
      Slámové víno je typické tím, že se vyrábí z hroznů, ze kterých byla odpařena část vody. Tyto hrozny leží na slámě, nebo jsou volně zavěšeny po dobu zhruba tří měsíců, až hrozny připomínají hrozinky.